Logo dla różnych wpisów, głównie archiwalnych
Inwestujesz na rynku finansowym? Ta historia może być przestrogą dla Ciebie!

Kolejni obligatariusze poszkodowani, a wszystko to w związku wątpliwą działalnością e-Kancelarii, której prezes został aresztowany. Sąd zastosował wobec niego areszt tymczasowy na 3 miesiące, z opcją zwolnienia za kaucją w wysokości 500 tysięcy złotych.

Historia upadku e-Kancelarii budzi do dziś wiele kontrowersji. Przede wszystkim za sprawą niejasnych transakcji z udziałem prezesa, obecnie aresztowanego na 3 miesiące, Mariusza P. Zarzuty wobec prezesa dotyczą przede wszystkim pożyczek od spółki, czyli niekorzystnego rozporządzenia mieniem w związku z emisją obligacji. W opinii śledczych, potencjalni inwestorzy mogli zostać celowo wprowadzeni w błąd co do faktycznego stanu przedsiębiorstwa. Do chwili obecnej ustalono, że grupa pokrzywdzonych liczy około 250 osób na łączną kwotę około 14 min zł. Wspomniana spółka e-Kancelaria to firma z branży windykacyjna z Wrocławia. Emitent ten jeszcze w marcu 2015 r. ogłosiła bankructwo, ale zdążyła jeszcze wcześniej wyemitować i wprowadzić na rynek Catalyst kilka różnych serii obligacji. Inwestorzy prywatni, chcący zainwestować w obligacje korporacyjne, powinni pamiętać o konieczności dokładnego sprawdzenia emitenta oraz o dywersyfikacji, gdyż ryzyka niewypłacalności niestety nie da się nigdy w 100% wykluczyć.